Tận mục linh dương khiến cho bầy linh cẩu chưng hửng

đã khôn khéo thoát khỏi vòng vây của bầy đói bằng cách trà trộn vào đàn .

Trong khi đang uống nước tại một hố nước trong vườn quốc gia Etosha ở Namibia, một con linh dương cuđu đực đã bị bao vây bởi 14 con linh cẩu đói đang đi săn gần đó. Linh dương chọn giải pháp nhảy xuống nước để tránh bị tấn công.
Trong khi đang uống nước tại một hố nước trong vườn quốc gia Etosha ở Namibia, một con linh dương cuđu đực đã bị bao vây bởi 14 con linh cẩu đói đang đi săn gần đó.
Nó nhanh chóng bỏ chạy khỏi đàn linh cẩu...
Nó nhanh chóng bỏ chạy khỏi đàn linh cẩu…
nhưng vì hạn chế về tốc độ và khả năng chống lại kẻ thù, linh dương cuđu đã chọn giải pháp nhảy xuống hố nước để chờ cơ hội thoát thân.
nhưng vì hạn chế về tốc độ và khả năng chống lại kẻ thù, linh dương cuđu đã chọn giải pháp nhảy xuống hố nước để chờ cơ hội thoát thân.
Linh dương tạm thời được an toàn sau khi bầy linh cẩu không dám tiến ra xa bờ.
Linh dương tạm thời được an toàn sau khi bầy linh cẩu không dám tiến ra xa bờ.
Tuy nhiên, bầy linh cẩu không chịu bỏ cuộc.
Tuy nhiên, bầy linh cẩu không chịu bỏ cuộc.
Cơ hội sống sót của linh dương dường như rất mong manh sau khi nó bị bầy linh dương đứng trên bơ bao vây suốt 3 giờ.
Cơ hội của linh dương dường như rất mong manh sau khi nó bị bầy linh dương đứng trên bơ bao vây suốt 3 giờ.
Mỗi khi linh dương định lao lên bờ phá vòng vây hì đàn linh cẩu lại lao tới tấn công khiến nó phải quay lại hố nước.
Mỗi khi linh dương định lao lên bờ phá vòng vây hì đàn linh cẩu lại lao tới tấn công khiến nó phải quay lại hố nước.
Cơ hội sống sót của linh dương trở nên mong manh trước sự kiên trì của bầy linh cẩu.
Cơ hội sống sót của linh dương trở nên mong manh trước sự kiên trì của bầy linh cẩu.
Nhưng cơ hội tuyệt vời để thoát khỏi kẻ săn mồi đã tới với linh dương khi một đàn ngựa vằn bơi qua hố nước.
Nhưng cơ hội tuyệt vời để thoát khỏi kẻ săn mồi đã tới với linh dương khi một đàn ngựa vằn bơi qua hố nước.
Khi đàn ngựa vằn xuống nước, con linh dương đã lặn xuống và di chuyển vào giữa đàn ngựa vằn khiến linh cẩu không nhìn thấy nó. Linh dương đã cúi thấp đầu trong khi cùng đàn ngựa vằn lên bờ. Và cho tới khi đã trốn thoát khỏi bầy linh cẩu, con linh dương mới rời khỏi đàn ngựa vằn.
Khi đàn ngựa vằn xuống nước, con linh dương đã lặn xuống và di chuyển vào giữa đàn ngựa vằn khiến linh cẩu không nhìn thấy nó. Linh dương đã cúi thấp đầu trong khi cùng đàn ngựa vằn lên bờ. Và cho tới khi đã trốn thoát khỏi bầy linh cẩu, con linh dương mới rời khỏi đàn ngựa vằn.

Theo Daily Mail// Đất Việt

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>